ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สื่อ Animation พม.

บ้านนี้ฉันรัก เดอะซีรีย์ มีทั้งหมด 7 ตอน
ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้มีรัก “พม.มาแล้ว”
https://fb.watch/f5OPuDgOc9/
ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”
https://fb.watch/f5OQhtQmfr/
ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร”
https://fb.watch/f5OR1qphfc/
ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”
https://fb.watch/f5IJljDUhj/
ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”
https://fb.watch/f5PBG6zYsC/
ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”
https://fb.watch/f5R5mF2eTz/
ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข” (ตอนสุดท้าย)
https://fb.watch/f5R6i-9Cl2/

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สู่การปฏิบัติ

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Msociety.go.th


Share:ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู CHERSERY HOME 
  “ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”   

ü ความรู้อัดแน่นจากคณะผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพ

ü พร้อมด้วยการติดอาวุธเสริม 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่

–         ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

–         การพัฒนาบุคลิกภาพ 

–         การสื่อสารปรับMindset เชิงบวกต่องานบริการ

–           เทรนด์ธุรกิจด้านผู้สูงอายุ

  📍คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

– อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

– สัญชาติไทย

– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงและโรคติดต่อ

     📩** ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้   ราคาท่านละ 20,000 บาท เท่านั้น       
     ถึง
 8 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น ** (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน)   https://shorturl.asia/5Zuix

Ø  ปฐมนิเทศ 25 ตุลาคม 2565 

Ø  เปิดเรียน 26 ตุลาคม 2565  ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี สัตหีบ .ชลบุรี


Share:ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รายละเอียด


Share:ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย
กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกวดเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทเสื้อผ้า🧥👚
  2. ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย👜👒
  3. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง🌂🛏
    รางวัล ประเภทละ 4 รางวัล 🥇🥈🥉🏅
    🏆รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท🏆

*สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนการส่ง และประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด


Share:การดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ KM

เรื่อง การสร้างทัศนคติเชิงบวก ของผู้ปฏิบัติงาน ต่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ในสถานการณ์ยากลำบาก

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial