ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยรับสมัครถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ประกาศ
ใบสมัคร


Share: