ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย
กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกวดเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทเสื้อผ้า🧥👚
  2. ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย👜👒
  3. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง🌂🛏
    รางวัล ประเภทละ 4 รางวัล 🥇🥈🥉🏅
    🏆รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท🏆

*สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนการส่ง และประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด


Share: