ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู CHERSERY HOME 
  “ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”   

ü ความรู้อัดแน่นจากคณะผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพ

ü พร้อมด้วยการติดอาวุธเสริม 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่

–         ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

–         การพัฒนาบุคลิกภาพ 

–         การสื่อสารปรับMindset เชิงบวกต่องานบริการ

–           เทรนด์ธุรกิจด้านผู้สูงอายุ

  📍คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

– อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

– สัญชาติไทย

– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงและโรคติดต่อ

     📩** ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้   ราคาท่านละ 20,000 บาท เท่านั้น       
     ถึง
 8 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น ** (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน)   https://shorturl.asia/5Zuix

Ø  ปฐมนิเทศ 25 ตุลาคม 2565 

Ø  เปิดเรียน 26 ตุลาคม 2565  ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี สัตหีบ .ชลบุรี


Share: