ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สื่อ Animation พม.

บ้านนี้ฉันรัก เดอะซีรีย์ มีทั้งหมด 7 ตอนตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้มีรัก "พม.มาแล้ว"https://fb.watch/f5 ...
อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและโรงพยาบาลผู ...
อ่านต่อ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเ ...
อ่านต่อ

ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ขยายเวลาการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทยกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกวดเป็น 3 ประเภท ประ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial