ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงาน พมจ.จันทบุรี ประจำเดือน

สรุปข้อมูลเชิงสถิติความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงาน พมจ.จันทบุรี

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน 

อ่านต่อ

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial