ช่องทางรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)


Share: