นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางกะจะ


Share: