บูรณาการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน

เพื่อให้การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย


Share: