ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: