ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกับโครงการเสริมพลังสตรีและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: