ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการทำกระเป๋าเสื่อกก จำนวน 5 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: