ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮค 3640 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: