ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: