ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 2674 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: