ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว โดยวิธีเฉพาพะเจาะจง

รายละเอียด


Share: