ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: