ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: