ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: