ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 1537 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: