ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3640 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: