ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2674 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: