ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: