ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 2674 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: