ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้องค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดได้รับทราบและสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: