ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สื่อ Animation พม.

บ้านนี้ฉันรัก เดอะซีรีย์ มีทั้งหมด 7 ตอน
ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้มีรัก “พม.มาแล้ว”
https://fb.watch/f5OPuDgOc9/
ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”
https://fb.watch/f5OQhtQmfr/
ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร”
https://fb.watch/f5OR1qphfc/
ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”
https://fb.watch/f5IJljDUhj/
ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”
https://fb.watch/f5PBG6zYsC/
ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”
https://fb.watch/f5R5mF2eTz/
ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข” (ตอนสุดท้าย)
https://fb.watch/f5R6i-9Cl2/

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สู่การปฏิบัติ

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Msociety.go.th


Share: