ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

เป็นเพจสำหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงาน นโยบายข้อสั่งการสำคัญ ข่าวสารสำคัญต่างๆ และเป็นเพจสำหรับประชาชนไว้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยใช้ชื่อเพจ “ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย” หรือตามลิ้ง ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย


Share: