ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook “คนจันท์รักสะอาด” ของจังหวัดจันทบุรี

Page Facebook “คนจันท์รักสะอาด” เป็นการบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี เป็นเพจส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้ คนจันท์รักสะอาด เพื่อลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 4Rs : Reduce Reuse Recycle Refuse หรือ 4ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และปฏิเสธการใช้

สามารถติดตามเพจได้ที่ “คนจันท์รักสะอาด” หรือคลิกที่ลิ้งนี้ได้เลย https://www.facebook.com/profile.php?id=100092577354349…


Share: