ประชาสัมพันธ์ กล้วยฉาบ ขายโดยผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล : นางธมนวรรณ เกิดในมงคล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ จาฟฟ่า
รายละเอียดการขาย : –
ราคา : ถุงละ 25 บาท

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน : หมู่บ้านศิลาพรวิล 2 เลขที่ 97/122 ซ.สุวพัชณ์ 2 ม.8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุุรี 22000
ติดต่อ : 064-2588544


Share: