ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการค้ามนุษย์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก​ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meething ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share: