ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ (รอบที่ 2) กระทรวงพม.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home พม.จันทบุรี ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การตรวจราชการรอบที่ 2) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุม เพื่อรับการตรวจราชการของกระทรวง พม.


Share: