ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ปกครองผู้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม เพื้อพิจารณาขอทราบข้อคิดเห็นเรื่องทุนพระราชทาน และการรายงานผลการเรียน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share: