ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กจำนวน 76 กล่อง โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นตัวแทนส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี


Share: