ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ 2562
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ 2563
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ 2565


Share: