ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เพื่อหารือข้อราชการ


Share: