พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ให้แก่นายถนอมทรัพย์ ลี้เลิศรัชบดี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทุบรี เป็นผู้กล่าวเบิกตัวผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share: