พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ครอบครัว


Share: