พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้าย


Share: