พิธีมอบและฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้กับคนพิการ


Share: