มอบถุงยังชีพ นมกล่อง และข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม


Share: