มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตราฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ...

มาตราฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปี พ.ศ.2559

อ่านต่อ...

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial