ร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่โกงต่อการทุจริต


Share: