ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมการงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง


Share: