ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์


Share: