ลงพื้นที่ลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ให้กลุ่มพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน


Share: