ลงพื้นที่ลงทะเบียนตามโครงการการเราชนะ ให้กลุ่มพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์โฟน


Share: