ลงพื้นที่ลงทะเบียนตามโครงการ

วันที่ 8 เมษายน 2654 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ให้กลุ่มพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นต้น ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี


Share: