ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566


Share: