ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกรณี ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุถูกกักขังอยู่ภายในบ้าน ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ


Share: