ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดเก็บสมุดพกครอบครัว


Share: